Projekt Comenius
Multilaterálne školské partnerstvá

V školskom roku 2000/2001 sa naša škola po prvý raz zapojila do práce v medzinárodnom projekte Comenius - Školské partnerstvá.
Ide o projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania s cieľom upevňovať európsku dimenziu v oblasti vzdelávania.
V úvodnom projekte v rokoch 200 – 2003 s názvom Tradície škola spolupracovala so školami v Litve, Belgicku a Taliansku.
V roku 2004 škola získala grant na rozbehnutie trojročného projektu Comenius s názvom Nie sme takí odlišní. Pri práci na tomto projekte spolupracovali partnerské školy zo Slovenska, Lichtenštajnska, Talianska, Rakúska a Litvy.
V školskom roku 2008/2009 sme začali tretiu etapu medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami v Španielsku, Taliansku, Severnom Írsku a Nemecku s názvom Zachráňme náš svet a naším súčasným projektom Comenius je projekt  Sme ako jeden – Naša nová Európa /2011 – 2013/, v ktorom spolupracujeme s partnermi z Walesu, Grécka a Poľska. Koordinátorkou projektu pre našu školu je Mgr. Alena Pišková.


Náš projekt je určený pre všetkých žiakov 1. – 9. ročníka, pre celý pedagogický zbor, ale i pre širšiu komunitu / rodičov, predstaviteľov spoločenských organizácií a iných inštitúcií/. Už tradične víta našich partnerov pri ich návšteve Trenčína Primátor mesta.

Pri realizácii projektu nás čaká veľa zaujímavých aktivít:

1. Korenšpondencia medzi žiakmi, vianočné pozdravy

2. Internet: Vytvoríme vlastnú webovú stránku nášho projektu

3. Powerpointové prezentácie na rôzne témy

4. Euromedvedík –obrázky detí a kultúrne udalosti, ktoré deti zozbierajú počas 18 mesačnej púte z UK do všetkých partnerských škôl

5. Tvorba spoločnej brožúrky /Zvyky a tradície/

6. Denník Zdravý život /porovnávacie grafy/

7. Slovník / slovná zásoba všetkých 4 jazykov na tému Škola, Moje mesto, Moja krajina/  

8. Tvorba Loga projektu

9. Medzinárodná športová súťaž – miniolympiáda  - súťaž o pohár Comenius

10. Kultúrne programy v rámci pracovných stretnutí

11. Interview medzi žiakmi a hosťami z partnerských krajín

12. Propagácia výsledkov projektu v širšej komunite

Súčasťou projektu Comenius sú i mobility - zapojené školy navštívia partnerské školy projektu.
Prvá návšteva bude prebiehať v dňoch 23. – 27. novembra 2011 na pôde našej školy.